Existují vědecky dokázané skryté síly, jejichž následky vám dokážou zdevastovat život. Kvalitní léčitel vám pomůže získat životní energii čchi, její síla rozhoduje o zdraví, o celkové kvalitě života, o vašem osudu i o vyšším cíli.

 

Existují vědecky dokázané síly, jejichž působení se nemůžete vyhnout!

Tyto síly nejsou vidět, ale jejich následky vám dokážou totálně zdevastovat život!

V minulosti byly zahaleny magickým tajemstvím. Je úžasné, že kromě léčitelů a senzibilů už i věda potvrdila jejich reálný základ.

zářivá aura má největší sílu životní energie čchi

 

SKRYTÉ SÍLY LZE VĚDECKY DOKÁZAT, KDO JIM NEROZUMÍ, ZDEVASTUJÍ MU ŽIVOT!

Nejdůležitější je průkazná a vědecky ověřená existence kvantového pole. Není vidět, ale pro váš život má nesmírně obrovský význam. Energeticky nás spolu nejen vzájemně propojuje, ale především nás i velmi zásadně ovlivňuje. Mezi lidmi dochází k neviditelným energetickým interakcím.

 

Nejen, že se neviditelným energetickým interakcím mezi lidmi se nedá zabránit, ale jejich následky se velice reálně projevují ve hmotě!!! Ve valné většině zdevastují toho, kdo má slabší energii.

Je velmi důležité, abyste interakcím dobře porozuměli. Vždy vyhraje ten, kdo má nejsilnější energii čchi!!!

Energie v kvantovém poli má diametrálně odlišná pravidla, než ta, která běžně znáte! Jejich neznalost vás může naprosto zničit!

Úplně nejlepší je pochopit, jak skryté síly fungují. Jednat tak, aby vám už neškodily, ale naopak prospívaly.

Dokážou vám úplně změnit osud, proto je tak moc prospěšné jim detailně rozumět!

 

CO ZÍSKÁTE, KDYŽ POROZUMÍTE PRAVIDLŮM SKRYTÉ ENERGIE ČCHI

  • Pochopíte, proč tak lehce a téměř vždy vyhraje zlo!

  • Zabráníte tomu, aby zlo vyhrálo přímo nad vámi.

  • Dozvíte se, jak se uzdravit z vážných nemocí.

  • Vysvětlím, proč se hodným lidem daří čím dál hůř a jak je možné, že vychytralcům všechno tak dlouho prochází.

  • Najdete zde konkrétní návod. Každý z vás si pro sebe může doslova vytvořit svůj život podle svého přání! Nemůžete to udělat za nikoho jiného, jenom sami za sebe a jenom pro sebe! Nesmí to být na úkor nikoho jiného.

Myslím, že to jsou dost podstatné důvody k tomu, abyste měli motivaci si knížku přečíst. Po pravdě k tomu budete potřebovat silnou životní energii čchi.

Pomohu vám odhalit veškeré nástrahy, na které byste si měli dát velký pozor, protože životní energii mnozí ostatním záměrně kradou.

Budete potřebovat se dostat do „ZÓNY BEZPEČÍ“, než se do ní dostanete, přijdou komplikace, které vás budou chtít úplně odradit… ničeho se nebojte a nevzdávejte to. Podle rad této knihy vše zvládnete.

Naučím vás, jak si životní energii můžete sami generovat i jak si ji uchráníte. Tím si nejen zlepšíte osud, ale také si splníte své záměry.

 

PROČ O SKRYTÝCH ENERGIÍCH NEVÍTE?

Napadá vás jak to, že už o tom dávno nevíte? Jak je možné, že běžnými lineárními přístroji vůbec nic nezměříte, neuvidíte ani neprokážete? Proč se o tom nemluví?

Neviditelná energetická komunikace totiž neprobíhá lineárně tak, jak jsme zvyklí, ale holograficky.

V tom je ten obrovský háček.

Klasické měřicí přístroje ji vůbec nezaznamenají a je úplně jedno, jak moderní jsou. Jednoduše pracují na lineárním principu, proto nemají žádnou schopnost změřit holografické informace. Holografický princip funguje podle úplně jiných pravidel, než běžný lineární princip, na který jsme zvyklí.

Laserové spektrometry pracují na holografickém principu. Přesně z toho důvodu se vědcům pro měření skrytých energetických sil nejlépe osvědčily právě laserové spektrometry.

 

JAK SI PŮSOBENÍ SKRYTÉ ENERGIE V PRAXI MŮŽETE NEJLÉPE PŘEDSTAVIT?

Abyste si sílu životní energie čchi dokázali názorně představit v praxi, z toho důvodu je v knize mnoho obrázků aury. Čím zářivější je vaše aura, tím silnější je vaše životní energie čchi.

Nejpodstatnější vliv na sílu životní energie čchi mají emoce, tvoří až 80%! Mnohem menší roli hrají i myšlenky, strava a pohyb.

To, co měří vědci v DNA, vidí senzibilové na auře. Aura je takový váš energetický podpis, který o sobě vysíláte do kvantového pole. Absolutně vůbec nic na auře nejde utajit. Zářivá aura dokáže DNA kódy plně rozvinout, což zlepší imunitu i intuici. Zhasnutá aura vypíná DNA kódy a imunita neřeší problémy a intuice nefunguje. Aura je hologram, klasické fotky aury tedy neukazují skutečnost!

Fyzické tělo komunikuje s kvantovým polem přímo přes vaši DNA!!! Vědci v minulosti považovali 97% DNA za odpadní, protože netušili, k čemu slouží. Nyní se ukázalo a vědecky potvrdilo, že tato část DNA slouží právě ke skryté holografické komunikaci s kvantovým polem.

To, co si myslíte, co cítíte, jak jednáte a především jaké máte úmysly, o sobě neustále vysíláte z DNA v podobě aury do kvantového pole. Na auře je vidět, zda máte silnou nebo slabou životní energii čchi. Už víte, že dochází ke skrytým vzájemným interakcím mezi lidmi, kterým se nedá vyhnout. Víte, že vždy vyhraje ten, kdo má nejsilnější životní energii. Zbývá se naučit, jak neplýtvat energií, jak si ji uchránit a jak si ji umět generovat.

Nejpodstatnější roli pro sílu energie čchi mají emoce! Především je to umění zvládnout život bez negativních emocí!!!

Nezáleží na tom, co hrozného se vám v životě stalo, ale daleko podstatnější je způsob, jakým na to emočně zareagujete, protože to vám opravdu může změnit celý osud.

Když dokážete zářit štěstím, mít čisté úmysly a za každé životní situace zůstanete ve vnitřním klidu bez negativních emocí, tak už jste pochopili to nejdůležitější.

Je mi jasné, že budete tvrdit, že se o to snažíte, ale existuje spousta překážek, které vám v tom brání. Možná mě upozorníte na ty, kteří vůbec nemají čisté úmysly a přes to se jim daří v životě skvěle. Zajímá vás, jak je to možné?

Ano, je to možné. Mají silnou životní energii čchi (-100%), ale je kradená. Je velmi podstatné si uvědomit, že jejich aury téměř pořád pěkně září a to i když životní energii ukradli druhým. Díky tomu, že jim silně září aura, pak v každé situaci vždy automaticky pro sebe najdou ta nejlepší řešení.

Velmi dlouho jim jejich zlé úmysly perfektně procházejí, ale uvnitř se jim skrytě hromadí odpad…. Jednou je to dožene a následky budou nesmírně kruté… Než se to stane, obvykle nepozorovaně zničí všechny kolem sebe, proto je nejlepší vše prohlédnout a co nejdřív od nich odejít. Především se jich nebojte, kdykoliv se jich bojíte, vždy nad vámi vyhrají!

V této knize pochopíte nejen skutečnou pravdu, ale najdete zde i konkrétní možnosti, jak se můžete trvale vymanit z absolutně škodlivého vlivu lidí, kteří vám zcela záměrně berou životní energii čchi. Tím vám v realitě zásadně zhoršují nejen zdraví, ale i celý osud.

Dochází vám, jak velmi škodlivé je když na vás někdo křičí, něco si vynucuje nebo ve vás chce vyvolat pocit viny či lítosti? Když zareagujete jakoukoliv negativní emocí, odevzdáte tomu, kdo ve vás negace vyvolal, životní energii. Tím si zhoršíte auru a zároveň si i trvale zhoršíte i osud.

Možná si řeknete, že i když zareagujete negativní emocí, že se nic tak hrozného nestalo a že když se pak uklidníte, že tím vše srovnáte a napravíte.

Vy sice máte po chvíli pocit, že už jste se uklidnili a že už jste i vědomě zapomněli na ten ošklivý negativní pocit.

To je pravda, jenomže na auře vám stále zůstal tmavý flek! Tím, že jste se uklidnili a už i dávno zapomněli na tu negaci, stejně to nic nemění na tom, že škodlivý negativní záznam vám zůstal nejen na auře, ale tím pádem je uložen i ve vaší DNA a v kvantovém poli.

Bude vám stále odebírat energii.

Ta energie vám bude velmi chybět. V interakci vždy vyhraje ten, kdo má nejsilnější energii a podle něj se uspořádá kvantové pole, jemu se splní záměr. Ostatním se jejich záměry nesplní. Navíc ty lidi se slabší energií proti jejich vůli kvantové pole odhodí pryč do míst, kde si ještě víc zhorší osud i zdraví. Jediná možnost, jak se zbavit zla, je mít silnější životní energii. Vůbec nic jiného nepomůže.

Z aury samo nic nezmizí, vše se musí přepsat!! Dokud vám léčitel nevysvětlí chybu a nesmaže tuto negativní emoci až na úrovni DNA, stále tam zůstane. Zhasíná vám auru se všemi výše popsanými negativními důsledky!!

Do reálného života vám pak tato skutečnost bude neustále přinášet fyzické zhoršení zdravotního stavu, osudu nebo další jiné komplikace, se kterými se budete potýkat a to i když se budete v realitě velmi snažit, nebudete mít výsledky. Tím, že se uklidníte a na negativní emoci vědomě zapomenete, vám v žádném případě nepomůže ke zlepšení aury. Z aury samo vůbec nic jen tak nezmizí! Takto to doopravdy nefunguje!

 

2 ZPŮSOBY, JAK LZE Z AURY ODSTRANIT TMAVÁ MÍSTA, KTERÁ SNIŽUJÍ ENERGII ČCHI

  • Mechanicky si můžete takovou skrytou negativní emoci, tedy tmavý flek na auře opravit sami.

Ale tato mechanická oprava trvá neuvěřitelných 9 měsíců tvrdé dřiny, během níž musíte znovu dokázat nezareagovat negativně.

  • Energeticky to umějí kvalitní léčitelé odstranit ihned.

Vysvětlí vám, kde děláte chybu, to je základ. Když to pochopíte, smějí léčitelé to, co už chápete i rovnou energeticky opravit.

Každou chybu je potřeba opravit, jinak se životní situace opakují a stupňují. Říká se tomu životní zkoušky.

Dokud lidé nejednají v souladu se zákony univerza a mají zápornou čchi nebo pokud mají slabou čchi, většinou jim žádné životní zkoušky nepřicházejí. Všechno se jim stejně hromadí uvnitř a tvoří si karmu.

Když si lidé začnou uvědomovat zákony univerza a chtějí si zvýšit životní energii, protože je to nejlepší, co zde na této planetě pro sebe každý z vás vůbec můžete udělat, začnou každého po nějakou dobu dohánět chyby z minulosti. Je to velmi těžké období!!

Když si vše uvědomujete, začínáte splácet karmické dluhy!!! Tuhle fázi vám pomohou úspěšně zvládnout léčitelé. Uvidíte o všem a o všech skutečnou pravdu, která vás sice velmi často zamrzí, ale když ji zvládnete bez negativních emocí, časem se všechno uklidní a zlo vám dá pokoj!!!

Léčitelé vám v této fázi nesmírně pomohou. Ovšem i oni smějí opravit vždy jen to, co chápete, nic jiného!!!

Nejlepší je vše dokonale pochopit a předcházet tomu, aby se vám na auře vytvářely další nové negativní záznamy.

Staré negativní záznamy z minulosti nenechávejte být, protože vám dál neviditelně škodí. Vyhledejte léčitele, aby vám pomohl s přepisem. Jinak by vám tyto skvrny na auře stále ničily život.

Nic z minulosti si nevyčítejte, ale nedělejte už nové chyby.

Věřte, že uvidíte zlo, ale pokud s ním nebudete bojovat, nakonec vyhrajete. Kdybyste se zlem bojovali, ihned byste si znovu snížili energii a vždy byste prohráli, nedělejte to!!

Když nevíte, jak s energiemi pracovat, zdevastuje vás to!

Když energie zneužíváte, je to vaše volba, dlouho vám to bude procházet. Počítejte ovšem s tím, že jednou vás to dožene! A následky budou nesmírně kruté!

Já zde předkládám srozumitelný návod. Jak máte pracovat se skrytými energiemi, které v žádném případě nelze ignorovat. Zlepšíte si osud a zároveň si už nebudete tvořit další nové negativní záznamy na auře.

Asi vás nepřekvapí, že když je životní energie čchi tak vzácná, že ji mnozí záměrně kradou. Tihle lidé ve všem milují zkratky. Jejich energie čchi je pak záporná.

Životní energii je třeba si chránit, generovat ji a čistit.

Nejlépe si ji uchráníte tím, že za všech okolností zůstanete emočně v klidu bez negací, to je naprostý základ!!!

Pokud si k tomu budete záměrně kontrolovat myšlenky a vybírat si jen ty, ze kterých máte pozitivní emoce, energii si tímto způsobem sami vygenerujete.

Kladnou životodárnou energii vám také zvýší čisté úmysly v práci, v životě i ve vztazích. Fyzickému tělu zvýší energii co největší množství kvalitní živé stravy a také pravidelný aerobní pohyb v příjemném tempu.

 

JAK NEJLÉPE DOSÁHNOUT ZVÝŠENÍ KLADNÉ ŽIVOTNÍ ENERGIE ČCHI

Důležité je v první řadě vědět jak všechno funguje, ale pak je ještě mnohem podstatnější se nebát, nenechat se zastavit ani odradit a ten krok ke změně opravdu v realitě udělat….

Když se budete snažit si zvýšit energii, budou vás dobíhat všechny chyby z minulosti, o kterých možná v tuhle chvíli ani nemáte tušení. Půjde o nesmírně těžké období, které bude potřeba zvládnout. Nenechejte se v jeho průběhu nikým odradit.

Léčitelé vám mohou pomoci jej úspěšně překonat. Věřte, že výsledek rozhodně stojí za tu velkou dřinu.

Zde bohužel mnozí zaváhají, když je dobíhají chyby z minulosti, nevědí si rady a snaží se v tom různě kličkovat….

Už jim mnoho věcí došlo a je jim vše jasné, ale stále se bojí udělat krok ke změně. Bojí se opustit nevyhovující vztah nebo nevyhovující práci. Energie se tím pokroutí a stejně to dopadne špatně.

I když vše pochopí, ale nakonec neudělají ten krok ke změně, bude to málo.

Buď za to dostanou doslova pecky do fyzického těla a díky tomu onemocní nebo se z nich také dříve nebo později stanou manipulátoři….

Proto je nejlepší vyhledat kvalitního léčitele a co nejrychleji s jeho pomocí beze strachu překonat toto velmi těžké období.

Kvalitní léčitel vás převede do „ZÓNY BEZPEČÍ (nad +86% čchi)“, kde už jste pod přirozenou ochranou vyšších energetických sil. Tehdy vám dá zlo pokoj!!

V této knize máte detailní návod, jak je vůbec možné, že tohle všechno funguje.

Zjistíte, v čem se jednotlivé skupiny lidí podstatně odlišují. V kapitole OSOBNOSTI PODLE AURY jsou všechny osobnosti seřazeny rovnou podle síly životodárné energie čchi.

Budete připraveni na všechna úskalí, která k vám budou přicházet, když se opravdu pevně rozhodnete si životní energii zvýšit. Dozvíte, jak vám s tímto náročným obdobím mohou velmi účinně pomoci kvalitní léčitelé. Budete si se vším umět poradit v praxi. Je to jen na vás, zda to pochopíte a pro sebe použijete k vašemu celkovému prospěchu…

 

NENECHEJTE SE NIKÝM ODRADIT ANI ZASTAVIT!

Počítejte s tím, že k tomuto vědění budou lidé mít vždy dva základní postoje.

  • Jedni uvnitř intuitivně velmi chtějí svojí auru rozzářit a touží po tom, aby zjistili víc a pozvedli si životodárnou energii…. Většinou ani netuší, že si tím i zlepší celkový osud a zdraví. Jen mají tu silnou vnitřní touhu, která je nutí cosi hledat.

Ovšem okolí je zrazuje od tohoto poznání.

Právě pro vás, kteří intuitivně hledáte pravdu, jsem napsala tuto knihu…. Abyste získali ucelené informace a tolik potřebnou jistotu k tomu, abyste získali odvahu a mohli udělat kroky, které vás od teď povedou správným směrem.

  • Ti druzí nemají chuť se energeticky povznést. Nechtějí nic měnit a vadí jim, když se chcete měnit vy. Obecně totiž platí, že většině lidí je dobře mezi těmi, kteří mají stejné množství životní energie čchi, tedy stejnou auru a s ostatními lidmi se necítí příliš dobře…

Pokud patříte do té první skupiny a chcete si zvýšit svoji životní energii čchi, lidem z druhé skupiny s tím neskutečně polezete na nervy a budou vás od vašeho záměru všemožně odrazovat.

Pravděpodobně se proti vám obrátí a možná vám budou přímo oni házet klacky pod nohy. Nedejte se! Nepřesvědčujte je, jen byste s nimi ztratili mnoho času a energie. Ovšem ani se od nich nenechejte odradit. Zničili byste tím sami sebe i svůj život.

Vytrvejte ve zvyšování životní energie a dostaňte se do zóny bezpečí (nad +86% čchi)!! Tam už budete mít klid a ochranu vyšších sil.

 

VYŠŠÍ CÍL

Udělejte krok ke skutečné změně a stihněte to včas….

Když si zvládnete dostatečně zvýšit energii čchi (nad +86%), stanete se už nyní lepším člověkem. A dostanete se do „ZÓNY BEZPEČÍ“. Tam už vše zvládnete v naprostém klidu.

Budete žít v souladu se zákony vesmíru. Uvidíte skutečnou pravdu a často vás jednání a reakce okolí zamrzí. Už dokážete zůstat v naprostém klidu bez negativních emocí. Postupně budete splácet karmické dluhy.

Každý člověk se narodil s vyšším cílem. Měli jste v plánu během života si co nejvíc snížit karmické dluhy.

Většině lidí se to vůbec nedaří. Naopak vlivem nevědomosti si zde tvoří další nové zátěže, místo toho, aby se zbavily těch starých. Vy budete výjimka, která nezapomněla na vyšší cíl.

Získáte za to nějakou odměnu? Ano, budete si tvořit život zcela vědomě podle svých záměrů, které se vám budou plnit. Dokud budete dodržovat zákony vesmíru, zůstanete pod ochranou vyšších sil. Zlo bude existovat dál, ale vám dá pokoj. Karma ve skutečnosti znamená nepochopení zákonů univerza, tím že ty zákony budete chápat a žít podle nich, tak si skutečně snížíte karmické dluhy.

A navíc až se vám před smrtí promítne život podle zákonů vesmíru, budete odcházet nejen s lehkostí, ale především bez karmy….

To nejde vykompenzovat ničím lepším!

Těsně před smrtí se vám skutečně znovu krátce promítne celý život. Promítne se z pohledu zákonů univerza.

Najednou vám díky tomu dojdou veškeré chyby, které jste během života vůbec neviděli nebo je nechtěli absolutně řešit.

Jenomže v tu chvíli už s tím nic nepůjde udělat, už bude příliš pozdě na to, abyste stihli cokoli změnit. Zatím máte stále čas vše zlepšit, tak ho nepromarněte….

 

Ukázka z doplňkového materiálu ke konzultacím: TAJEMSTVÍ MÁGŮ - Kdo nezná zákony univerza, tomu zdevastují život; autor: Žaneta Marijczuková, Ing.

Na konzultaci se lze objednat emailem. Po předchozí dohodě je možné si doplňkový materiál ke konzultaci dokoupit přímo v poradně.

20.09.2019

 

ARCHIV AKTUALIT

 

Facebook Twitter Google

 
Alternativní medicína - léčitelství Celostní medicína Detoxikace organismu Jak zhubnout zdravě Tradiční čínská medicína Biorezonance Koučink pro zdraví, lepší život i změnu podvědomí Sebevědomí Sebeláska Jak se zbavit stresu Čchi-kung a energie čchi Zdraví Zdravá výživa Odkyselení organismu pomáhá odstranit záněty Únavový syndrom způsobuje bolesti těla a deprese Paraziti v těle Vědomá tvorba reality Ceník Kontakt Víte, že