Odkyselení

Záporné ionty a odkyselení

Záporné ionty pomáhají odkyselit tělo, mají vliv na pH. Jejich zdrojem je především ovovce a zelenina. Různá prostředí mají rozdílná množství záporných iontů. Mezi nejzdravější patří jeskyně, les, pobyt u moře. Nejhorším jsou prostředí, kde je klimatizace nebo auto.

Prevence nemocí - Odkyselení organismu je jednou z nejdůležitějších věcí, které je třeba zajistit ve fyzickém těle pro zdraví

Lze toho dosáhnout samozřejmě živou stravou se zařazením velkého množství ovoce, zeleniny a především pitím kvalitní vody se správnou strukturou.
Původní příčinou oslabení imunity je poškození buněčného dýchání, kyslík se nedostává dovnitř do buněk, přestože dýcháme čistý vzduch. Za tento vynález již v roce 1931 dostal Otto Warburg Nobelovu cenu.
Schopnost buněk vstřebávat kyslík se zvyšuje, pokud se dodá tělu více zásadotvorných potravin.

Rakovina ani paraziti, viry, plísně a bakterie se nemohou rozšiřovat v zásaditém prostředí, které je okysličené.
Jak však zajistit, aby se kyslík dostal dovnitř do každé buňky?

www.fit-life.cz

Základem navrácení zdraví je odkyselení organismu a odvedení zplodin z lymfy. V lymfatickém systému totiž vzniká 90% všech chorobných procesů.
Váš lymfatický systém je velice důležitou součástí imunitního systému . Abyste jej posílili, odkyselte organismus a vyčistěte lymfatický systém.

Po odkyselení a vyčištění tkání začnou buňky znovu sílit, neboť se odstraní nános, který je dusil. Nejlepší cestou k vyléčení je detoxikace a následná výživa buněk.
Pokud nedojde k odkyselení, ucpávají se lymfatické uzliny a dochází k ucpávání tkání. Buňky nemohou dýchat a přichází buněčná smrt.


Ta na sebe nabalí plísně a pak se začnou více množit mikroorganismy . Přibývá bílých krvinek a v těle se začnou tvořit záněty. Později se ze zánětů může vytvořit rakovinné bujení.
To nakonec vede k chronickým a degenerativním chorobám, o cystách a tumorech ani nemluvě.

Co lze očekávat v průběhu detoxikace?

Jedná se především o čištění organismu, které je tím náročnější, čím více je tělo znečištěné a tkáně toxické. Dochází i k léčebným krizím, které se mohou projevit průjmy, zvracením nebo jen silnou únavou, či zhoršením původních symptomů nemoci. Léčebná krize zpravidla netrvá dlouho, tak buďte trpěliví a pokračujte v očistném procesu .
Nezapomínejte, že co z těla nevyloučíte, to v něm hromadíte.

 

FUNGUVÁNÍ IMUNITY VELMI ZÁVISÍ NA čistotě LYMFATICKÉho SYSTÉMU

Imunitní a lymfatický systém působí v těle společně, přičemž imunitní systém zajišťuje ochranu těla a lymfatický systém zajišťuje vylučování. Oba spadají do kategorie „vylučovací systém", ale každý z nich je samostatným systémem.
Lymfatický systém funguje jako kanalizace. Nejenom, že ochraňuje buňky, ale také odstraňuje odpad. Lymfatický systém tvoří lymfa, lymfatické cévy, lymfatické uzliny, slezina a brzlík .


Lymfa


Lymfa je zásaditá průhledná tekutina, která proudí lymfatickými cévami z buněk do žilní krve. Funguje jako voda, která dopravuje splašky do kanalizace. Přepravuje obrovské množství látek, jednak buněčný odpad, jednak látky potřebné k ochraně buňky :
Není zde žádné „srdce", které by natlakovalo lymfatický systém, proto sportujte, abyste podpořili činnost lymfy a tím pak i imunity.
Nízký krevní tlak, který je způsoben oslabením nadledvin, nedostatek pohybu, ucpaná střeva, ledviny a kůže způsobují zanesení lymfatického systému.
Nadměrná spotřeba bílkovin, kyseliny a zahleňující látky (mléko, složené cukry atd.) rovněž nesmírně zatěžují lymfatický systém, neboť ho ucpávají a ochromují.

Všechno dohromady představuje obrovskou zátěž imunitního systému a vyvolá silnou imunitní reakci a buněčnou autointoxikaci, která má za následek prudký pokles buněčné aktivity a smrt. Takto podle mne vzniká rakovina.

 


Lymfatické cévy


Lymfatické cévy protkávají celé tělo a sledují dráhu krevních cév, ovšem s tím rozdílem, že jsou větší. Lymfatické (a krevní) vlásečnice vedou téměř do všech mezibuněčných prostor. Nenajdeme je ovšem v kostní dřeni, pokožce, chrupavkách a centrální nervové soustavě.
Jakmile je lymfa vyčištěná, zneutralizovaná a přefiltrovaná, vrací se zpátky do krevního oběhu.


Lymfatické uzliny


Mají tvar fazole a jsou určeny k filtrování, neutralizování, poutání a ničení patogenů (toxinů), antigenů atd.
Lymfatické uzliny jsou tvořeny:
• lymfocyty (včetně T-lymfocytů a Blymfocytů)
• neutrofily
• B-lymfocyty
• makrofágy (velké mnoţství)
• antigeny
• molekulami protilátek


Pokud dojde k přetížení lymfatického systému toxiny, parazity , buňkami oslabenými acidózou , hlenem, metabolickým odpadem atd., lymfatické uzliny se zduří. Mléčné výrobky a rafinované cukry způsobí, že sliznice vyprodukuje velké množství hlenu. Nachlazení a chřipka jsou jen další symptomy kumulace škodlivin, které je třeba z těla odstranit.


Jediným řešením tohoto problému je detoxikace neboli vyčištění celého systému tak, aby opět bezchybně fungoval.

www.fit-life.cz


Slezina


Slezina funguje jako zásobník krve pro případ nouze. Rovněž ničí oslabené, toxické a staré červené krvinky, přičemž vytváří z jejich hemoglobinu bilirubin. Pečovat o slezinu znamená pečovat o imunitní, lymfatický a oběhový systém.


Brzlík


Je to žláza, která umožňuje zrání B-lymfocytů, když je přeměňuje na T-lymfocyty nebo pomocné T-lymfocyty, které jsou součástí našich NK-buněk („přirozených zabíječů"). Ty jsou určeny pro buňkou zprostředkovanou imunitní reakci na patogeny .

 

Shrnutí úkolu lymfatického systému:

Úkolem lymfatického systému a jeho imunitních buněk je chránit tělo a udržovat je čisté. Mnoho jídel, která lidé běžně konzumují, ucpává a zatěžuje lymfatický systém. Nachlazení, chřipky, alergie, ucpané dutiny, záněty průdušek, plicní choroby včetně astmatu (souvisí též s oslabením nadledvin) a zápalu plic, příušnice, nádory, cysty, lymfomy, vyrážky, lupy atd. nejsou nic jiného než následky přetíženého, ucpaného lymfatického systému.


Veškeré mléčné výrobky (pasterizované i syrové), složené cukry, dráždivé látky (pepř, kola), toxické chemikálie a cizí bílkoviny (maso atd.) vyvolávají lymfatickou reakci sliznice s nadměrnou tvorbu hlenu.

Navíc tyto látky mohou poškozovat buňky, zejména když způsobí parazitickou invazi. Úkolem lymfatického systému je snažit se zastavit tyto útoky ve tkáních těla.


Jakmile však dojde k ucpání lymfatického systému, začne být problémem s fungováním buněk, což bude mít za následek oslabení příslušného orgánu nebo žlázy. Očistěte a otevřete všechny vaše vnitřní cesty a nechte krev a lymfu, aby vámi svobodně proudily.

WWW.FIT-LIFE.CZ

Téměř všechna poškození tkání začínají acidózou a toxicitou.

 Jakmile se nějaká tkáň poškodí nebo ucpe, objeví se symptomy nemoci , jak lokální, tak odražené. Slovem „odražené" rozumíme to, že mnohdy cítíme bolest v jedné části těla, ale problém či oslabení má příčinu úplně jinde.

Například při zánětu žlučníku můžete pociťovat bolest či slabost v pravém koleni. Nikdy byste si ovšem nedali obojí do souvislosti, už kvůli vzdálenosti žlučníku od kolene.

Zcela běžně a mylně nazýváme symptomy acidózy a toxicity „nemocemi" a pokoušíme se je potlačit léky. To je nejenom pošetilé, nýbrž i zhoubné, protože to nakonec přivodí poškození, respektive smrt tkáně.

Nikdy neléčte symptomy, ale jejich příčinu.

Neléčte, nýbrž regenerujte.

To je jediná naděje na přežití. Odstraňte zkrátka zánět ve vašem těle pomocí detoxikace. Očistěte se od všech chemikálií, zbytečného hlenu, toxických těžkých kovů, nežádoucích parazitů a kyselin. Čisté a alkalické tělo je zdravé a silné, acidóza znamená vždy zánět.


Očista těla a posílení buněk - to jsou jediné způsoby, jak dosáhnout opravdového uzdravení.

 Pokud chcete posílit fyzické tělo, musíte pochopit 3 základní příčiny nemocí:

1. Oslabení vrozená
2. Toxicita
3. Překyselení těla - Acidóza


První příčinu našeho oslabení moc neovlivníme, ale na zbylé dvě příčiny máme zásadní vliv svým životním stylem.

1. Vrozená oslabení určují buněčné paměti, které určují stav tkáně i to, jak tato tkáň reaguje na život.

Pokud jste například zdědili oslabenou štítnou žlázu, slabé nadledviny nebo játra, funkčnost těchto tkání nebude zcela určitě stoprocentní a také jejich schopnost produkovat hormony, trávicí enzymy, steroidy či cokoli dalšího může být značně snížena. To ovlivňuje celé vaše tělo i to, jak funguje. Výsledkem jsou zdravotní problémy různých druhů.

Nezbývá než začít opravovat naše slabá místa a regenerovat naše buňky, aby budoucí generace vůbec mohly žít. Podívejme se nyní na toxicitu a překyselení, další dvě příčiny selhání tělesných tkání.

 WWW.FIT-LIFE.CZ

2. Toxicita, čili výskyt jedů v organismu. Jedná se o hromadění hlenů z mléčných produktů, dráždivých látek, jednoduchých cukrů, přes těžké kovy, minerální usazeniny a chemikálie.

Toxiny a chemikálie se ukládají v těle a ucpávají tkáně, zejména dutiny krku, štítnou žlázu, plíce, játra, ledviny a kůži.

Blokují tok krve a především lymfy. Stav našeho imunitního systému a paraziti mají vliv tuto toxicitu. Nicméně přirozená reakce vašeho imunitního systému na toxicitu a samozřejmě na parazity , kteří se živí těmito toxiny, je často mylně nazývaná autoimunitní poruchou. Paraziti a imunitní reakce jsou vždy jen následkem příčiny!! A tou hlavní příčinou je špatné prostředí uvnitř buněk vlivem toxicity a překyselení.

 

3.Třetí příčinou je překyselení - ACIDÓZA. Abyste udrželi zdraví a vitalitu, měly by všechny tekutiny v těle být zásadité (krev, lymfa, moč, intracelulární a extracelulární tekutiny). S výjimkou žaludečních šťáv, kyseliny chlorovodíkové a pepsinu, které svou reakcí zahajují rozklad bílkovin. Avšak jakmile obsah žaludku přesune do tenkého střeva, začne se vylučovat žluč a hydrogen-uhličitan sodný, aby tráveninu alkalizovaly .


Lidé dnes jedí převážně kyselinotvornou stravu (s převahou masa, mléka, jednoduchých cukrů).

 

Toto prostředí v těle způsobuje hromadění kyselin a toxických bílkovin ve tkáních vyvolává imunitní reakci zvanou zánět.

 

Ten je pak u lékařů diagnostikován jako „itida", například gastritida, kolitida, cystitida, nefritida, burzitida či artritida.

Jedná se v podstatě o zánětlivé reakce na acidózu.

Proto bychom je alkalizovat a detoxikovat naše tělo, abychom z těla odstranili co nejvíce toxických a kyselinotvorných látek a aby v těle byla rovnováhy mezi kyselinami a zásadami a již znovu nedocházelo k těmto poškozením a následně k těmto nemocem.

Vědci prokázali, že genetický kód buněk (DNA a chromozomy) je měněn acidózou, která oslabuje buňky, čímž způsobuje mnoho změn v jejich DNA a chromozómech.

Nemoci jsou přirozeným následkem vyvolaným toxicitou a překyselením, což se u jedinců s vrozeným oslabením některých tkání projeví dříve, než u jedinců se silnějšími genetickými predispozicemi. WWW.FIT-LIFE.CZ

Dr. Robert Morse z Floridy na blahodárné účinky odkyselení organismu (zejména ovocem a zeleninou) upozorňuje již více než 40 let. 

 www.drmorsesherbalhealthclub.com

www.vitarian.cz  

 

Facebook Twitter Google

 
Úvod Alternativní medicína Nemoci a obtíže Bolesti těla Pomoc s psychikou Nespokojenost se sebou Problémy ve vztazích Únava Ceník Kontakt Víte, že ...