Čínská medicína Liberec vyřeší chronické nemoci:

Čínská medicína rozdělila celý organismus do 5 základních okruhů, které spolu komunikují propojenými dráhami meridiánů.

Nerovnováha způsobuje v těle skryté záněty a z nich vznikají skryté nemoci.

Rovnováha mezi jing a jang navrací organismus zpět do zdraví a harmonie.

 

Tradiční čínská medicína - TCM je ucelený léčebný systém:

 • Vychází z principu taoismu.

 • Úspěšně se používá tisíce let.

 • Lidské tělo posuzuje celostně.

 

Tradiční čínská medicína - uzdravuje i působí preventivně:

 • Zdraví vnímá v souvislosti s okolním prostředím, vztahy a emocemi.

 • Předchází nemocem a odstraňuje i jejich příčiny.

 • Zahrnuje i úpravu stravy a životního stylu.

 

Podle čeho čínská medicína diagnostikuje nemoci:

Biorezonance detailně zobrazuje stav energie čchi na každém orgánu i na jednotlivých drahách meridiánů.

Lidské tělo se chová jako hologram, každá jeho část vždy zobrazuje informace o celku.

Uvnitř jsou spolu všechny orgány vzájemně propojené a mezi sebou komunikují. Toho si všimli již v dávné minulosti Číňané.

V praxi například každá část duhovky oka odpovídá konkrétní části těla a jde z ní velmi přesně odhadnout i zdravotní stav. Stejně tak i každé místo na jazyku odpovídá konkrétní části těla.

Díky tomu se již ve starověku moudrým Číňanům dařilo velmi přesně diagnostikovat nemoci.

 

Čínská medicína - základní orgány pentagramu:

TCM rozdělila celé tělo do 5 základních okruhů.

Každý okruh je řízen základním mateřským orgánem pentagramu.

 

 • 5 základních orgánů podle TCM:

Základní orgány mají své duté zásobní orgány.

Každý základní orgán zodpovídá v těle za celý svůj okruh.

Mozek se přiřazuje k okruhu srdce.

 

1. Srdce a mozek

2. Slezina

3. Plíce

4. Ledviny

5. Játra

 

 • Jak se pohybuje energie v 5 základních orgánech podle TCM:

Energie čchi se pohybuje po spojených drahách meridiánů a koluje celým tělem.

Kde jsou bloky energie, tam neproudí energie správně a tam vznikají záněty a nemoci.

 

1. Správný pohyb energie znamená zdraví:

Základní mateřský orgán je zdravý jen tehdy, pokud v něm nejsou toxiny.

Takový orgán je čistý a energie v něm může krásně proudit.

Jsou-li čisté i dceřinné orgány, pak v celém okruhu není stagnace a vše se uzdravuje.

 

2. Kde neproudí energie, vždy dříve nebo později vznikne nemoc:

A naopak, čím víc je nemocný mateřský orgán, tím více budou oslabené i všechny dceřinné ográny.

K uzdravení je třeba odstranit všechny bloky a tím se znovu obnoví energie a přirozená imunita.

 

Jak u mě terapie probíhá?

 • Velkou pozornost kladu na práci s klientem a na odstranění příčin nemocí. Těmi bývají podvědomé negativní emoce a staré křivdy. Chyby nacházím i ve stravování.

 • Pro větší podporu terapie navrhuji i vybrané informační preparáty.

 • Špatně zvolený preparát by naopak vytvořil další problémy. Takové preparáty jsou běžně na trhu v prodeji a lidé bez senzitivních schopností to bohužel neumějí rozpoznat.

 • Kladu velký důraz na to, aby informační preparáty byly správně zacílené podle principu čínské medicíny a aby zároveň zvyšovaly energii čchi v těch okruzích pentagramu, které ji nejvíc potřebují.

 • Ve výběru se spoléhám na biorezonanci, intuici a také na dlouholetou praxi

 

Za jak dlouho se budete cítít lépe?

Sami si určíte rychlost, kterou chcete postupovat.

Každou návštěvou pocítíte úlevu a zlepšení.

 

Výsledek terapie:

Celková doba průběhu terapie záleží na závažnosti onemocnění a také na vaší snaze spolupracovat.

Ke každému z vás přistupuji individuálně.

Najdu pro vás odpovědi na to, co chcete vědět.

 

 

Facebook Twitter Google

 
Alternativní medicína - léčitelství Celostní medicína Detoxikace organismu Jak zhubnout zdravě Tradiční čínská medicína Biorezonance Koučink pro zdraví, lepší život i změnu podvědomí Sebevědomí Sebeláska Jak se zbavit stresu Čchi-kung Zdraví Zdravá výživa Odkyselení organismu pomáhá odstranit záněty Únavový syndrom způsobuje bolesti těla a deprese Paraziti v těle Vědomá tvorba reality Ceník Kontakt Víte, že