Čínská medicína Liberec vyřeší chronické nemoci:

Čínská medicína rozdělila celý organismus do 5 základních okruhů, které spolu komunikují propojenými dráhami meridiánů.

Nerovnováha způsobuje v těle skryté záněty a z nich vznikají skryté nemoci

Rovnováha mezi jing a jang předchází nemocem, odstraňuje jejich příčiny a navrací organismus zpět do zdraví a harmonie.

 

TCM je ucelený léčebný systém:

 • Vychází z principu taoismu.

 • Úspěšně se používá tisíce let.

 • Lidské tělo posuzuje celostně.

 

Tradiční čínská medicína - uzdravuje i působí preventivně:

 • Zdraví vnímá v souvislosti s okolním prostředím, vztahy a emocemi.

 • Posiluje imunitu, předchází nemocem a odstraňuje i jejich příčiny.

 • Zahrnuje i úpravu stravy a životního stylu.

 

Podle čeho TCM diagnostikuje nemoci:

Lidské tělo se chová jako hologram, každá jeho část vždy zobrazuje informace o celku.

Uvnitř jsou spolu všechny orgány vzájemně propojené a mezi sebou komunikují. Toho si všimli již v dávné minulosti Číňané.

V praxi například každá část duhovky oka odpovídá konkrétní části těla a jde z ní velmi přesně odhadnout i zdravotní stav. Stejně tak i každé místo na jazyku odpovídá konkrétní části těla.

Díky tomu se již ve starověku moudrým Číňanům dařilo velmi přesně diagnostikovat nemoci.

Biorezonance také detailně zobrazuje stav energie čchi na každém orgánu i na jednotlivých drahách meridiánů.

Čínská medicína - základní orgány pentagramu:

TCM rozdělila celé tělo do 5 základních okruhů.

Každý okruh je řízen základním mateřským orgánem pentagramu.

 

 • 5 základních orgánů podle TCM:

Základní orgány mají své duté zásobní orgány.

Každý základní orgán zodpovídá v těle za celý svůj okruh.

Mozek se přiřazuje k okruhu srdce.

 

1. Srdce a mozek

2. Slezina

3. Plíce

4. Ledviny

5. Játra

 

 • Jak se pohybuje energie v 5 základních orgánech podle TCM:

Energie čchi se pohybuje po spojených drahách meridiánů a koluje celým tělem.

Kde jsou bloky energie, tam neproudí energie správně a tam vznikají záněty a nemoci.

 

1. Správný pohyb energie znamená zdraví:

Základní mateřský orgán je zdravý jen tehdy, pokud v něm nejsou toxiny.

Takový orgán je čistý a energie v něm může krásně proudit.

Jsou-li čisté i dceřinné orgány, pak v celém okruhu není stagnace a vše se uzdravuje.

 

2. Kde neproudí energie, vždy dříve nebo později vznikne nemoc:

A naopak, čím víc je nemocný mateřský orgán, tím více budou oslabené i všechny dceřinné ográny.

K uzdravení je třeba odstranit všechny bloky a tím se znovu obnoví energie a přirozená imunita.

 

Jak u mě terapie probíhá?

 • Velkou pozornost kladu na individuální práci s klientem, abych odstranila
  příčiny nemocí. Těmi bývají podvědomé negativní emoce a staré křivdy.

 • Chyby u klientů nacházím a opravuji i ve stravování.

 • Pro větší podporu terapie navrhuji i vybrané informační preparáty.

 • Je velmi zásadní, jaké preparáty se pro doplnění terapie vyberou.
  Běžně jsou na trhu v prodeji bioinformační preparáty, které klientovi víc uškodí,
  než by mu pomohly. Lidé bez senzitivních schopností to bohužel neumějí rozpoznat.
  Špatně zvolený preparát vytvoří jen komplikace a další problémy.

 • Informační preparáty cílím podle principu čínské medicíny.
  Chci, aby zároveň zvyšovaly energii čchi
  v těch okruzích pentagramu, které to
  v danou chvíli nejvíc potřebují.

 • Ve výběru se spoléhám na biorezonanci, intuici a také na dlouholetou praxi

 

Za jak dlouho se budete cítít lépe?

Celková doba průběhu terapie je u každého klienta jiná.

Je to zcela individuální. Z
áleží jednak na závažnosti onemocnění, ale i na snaze klienta spolupracovat.

U někoho může stačit třeba jen jedna návštěva, u jiného člověka jsou to měsíce.

Každý si sám určí rychlost, kterou chcete postupovat tak, aby to pro něj bylo příjemné.

Každou návštěvou pocítíte úlevu a zlepšení.

Cítíte výrazné zlepšení, proto máte motivaci pokračovat až do úplného uzdravení.

Celkový užitek pro klienta a výsledky terapie:

Ke každému z vás přistupuji individuálně podle vašich konkrétních potřeb a problémů.

Najdu pro vás odpovědi na všechno, co chcete vědět.

Propojuji znalosti z čínské, celostní i alternativní medicíny tak, aby klient až do hloubi duše pochopil zákony univerza a aby pro sebe získal navíc tento užitek:

 

 1. Získáte perfektně fungující imunitu, která si se vším umí poradit sama.

 2. Vytvoří se dokonalá rovnováha hormonů a enzymů v těle.
  Tím se výrazně zlepší celková psychika.

 3. Fyziologie začne fungovat úplně stejně, jako funguje přirozeně zdravým
  a štíhlým lidem
  .

 4. Dokonale chápete zákony univerza.

 

 

Facebook Twitter Google

 
Alternativní medicína - léčitelství Celostní medicína Detoxikace organismu Jak zhubnout zdravě - výživový poradce Liberec Tradiční čínská medicína Biorezonance Koučink pro zdraví, lepší život i změnu podvědomí Sebevědomí Sebeláska Jak se zbavit stresu Čchi-kung a energie čchi Zdraví Zdravá výživa Odkyselení organismu pomáhá odstranit záněty Únavový syndrom způsobuje bolesti těla a deprese Paraziti v těle Vědomá tvorba reality Ceník Kontakt Víte, že