Vědomá tvorba reality

Vědomá tvorba vlastní reality, tedy být Tvůrce reality A1, obnáší mít vlastní záměr a silnou kladnou životní energii čchi. To v žádném případě nepřijde samo! Je možné se k tomu vlastní snahou a spoluprací s léčitelem propracovat, ovšem je k tomu třeba dostatek času a upřímná vytrvalá snaha ze strany klienta. Klient se naučí si sám vytvářet svou vlastní silnou kladnou životní energii, bez ní to nejde. Tu získává zdravou výživou, vhodným pohybem, čistými myšlenkami, pozitivními emocemi a smazanými negativními emocemi z podvědomí, až z úrovně DNA struktury. K tomu je třeba se v praxi postupně dopracovat. Vytvořit negativní záznamy umí úplně každý, ale smazat škodlivé negativní záznamy ani zdaleka každý neumí. Je k tomu třeba nejen detailně znát zákony univerza, rozumět interakcím v kvantovém poli a ještě k tomu si umět vygenerovat vlastní silnou kladnou životní energii. S tím vším vám pomohu.

Ve výsledku se tím změní Celkové vnitřní nastavení CVN, které pak funguje z 95 % automaticky.

Výraz podvědomí je sice obecně známý, jenomže podvědomí neřeší, zda je energie čchi kladná nebo záporná a zda všechno proběhlo v souladu ze zákony univerza. Většina lidí o tom vůbec neví, ale pokud tyto podmínky nejsou dodrženy, následky jsou velmi kruté a projeví se, až když je úplně pozdě. Takový přístup je zcela nežádoucí a v konečném důsledku to vede k tomu, že se z člověka místo prospěšného Tvůrce reality A1, stane škodlivý Manipulátor M, který pak většinou skrytě a sofistikovaně škodí všem ve svém okolí. Z toho důvodu místo zprofanovaného slova podvědomí používám raději výraz Celkové vnitřní nastavení CVN. Celkové vnitřní nastavení CVN používá jen kladnou životní energii čchi a plně respektuje zákony univerza. Zobrazuje se na auře a funguje téměř automaticky.

Z Celkového vnitřního nastavení CVN potřebujete smazat všechny skryté negativní emoce, umět si generovat dostatek své vlastní kladné životní energie, znát podrobně zákony univerza a vždy jednat jedině v souladu s nimi. Naučit se klíčové momenty, které rozhodnou o vsledku energetických interakcí v kvantovém poli. Pak se skutečně propracujete mezi vědomé Tvůrce reality A1, kteří mají jen silné pozitivní emoce a plní si své čisté záměry, které nikomu neškodí. Určitě se to nestane tak, jak bylo popisováno ve filmu Tajemství a ani jak o tom píše většina ezoterických knih, protože to zkrátka funguje úplně jinak.

Cesta vede jinudy, postupně, jak si zvedáte množství životní energie čchi, začínáte se uzdravovat a mít víc síly, ovšem uvidíte stále více pravdy, kterou jste dřív nepostřehli. Dokonce vidíte více zla a manipulace, než jste viděli dřív. Budete mít sklon se zlem bojovat. Se zlem nikdy nebojujte, vždy byste prohráli. Se zlem totiž není možné vyhrát bojem! Každý boj se zlem je totiž už předem prohraný. Být oběť nebo sluha, taky nikam nevede. Úspěšná cesta vede úplně jinudy...

Jediné spolehlivé řešení vede přes práci na sobě samém. Zla se postupně zbavíte jenom tím, že půjdete vy sami aktivně svou vlastní upřímnou snahou naproti dobru. Jenom tím se vám podaří se vždy ubránit zlu. Časem sami přijdete na to, že není jiná cesta, jak se dá ubránit zlu, než jít aktivně naproti dobru. Toho dosáhnou jenom Tvůrci reality A1, nikdo jiný. Ostatní neznají perfektně zákony univerza, nerozumějí interakcím v kvantovém poli ani nemají dostatek zkušeností a životní energie čchi, takže nemají téměř žádnou šanci to sami zvládnout. Já vám nabízím aktivní pomoc, díky které se mezi Tvůrce reality A1 můžete i vy propracovat. Čím víc lidí na to přijde a samo začne pracovat na sobě, tím lépe. 

 

Jak to, že funguje vědomá tvorba reality?

 

 • Celý vesmír pracuje na holografickém principu, má tedy zcela jiná pravidla, než jsme zvyklí.

 

 • Všude kolem nás tedy existuje elektromagnetické kvantové pole, které nás propojuje s okolím a i s dalšími bytostmi a událostmi ve vesmíru.

 

 • Je to přesně to pole, ze kterého senzibilové odečítají veškeré informace. Jak jsem se již zmínila, toto elektromagnetické kvantové pole funguje holograficky. Tedy nefunguje na běžném lineárním principu, jak jsme zvyklí.
  Vědci jeho existenci dokonce i vědecky a experimentálně prokázali. 

 

 • S tímto polem komunikujeme pomocí své vlastní DNA a tedy silou své vlastní životní energie čchi. Kdo perfektně nezná zákony univerza a nechápe princip vzájemných interakcí v kvantovém poli, kterým se nedá zabránit, ten na to zle doplatí. Bude kvantovým polem doslova odhozen do míst, kde zažije jen další zhoršení zdraví a reality. To můžete změnit. Dozvíte se také, které klíčové momenty rozhodují o konečném výsledku vzájemných nevyhnutelných interakcích mezi lidmi v kvantovém poli. Díky tomu se s pomocí lečitele postupně můžete propracovat mezi Tvůrce reality A1. Ten si život tvoří plně vědomě a v souladu se zákony univerza, nikomu neškodí, naopak se v jeho přítomnosti ukazuje pravda a jako jediný se dokáže ubránit zlu i manipulacím.

energie-vedoma tvorba reality-poradna-celostni-mediciny-liberec

 

Co je podstatné vědět o síle životní energie:

 • Především musíte umět vygenerovat dostatek kladné životní energie, bez ní se nikam nepohnete.

 

 • Nejdřív generujte sami svou životní energii a teprve pak se zaměřte na pozitivní záměr.  Záměr nesmí nikomu škodit, musí být v souladu se zákony univerza. Nemějte přesné konkrétní očekávání, jak se záměr splní, to vám jenom brzdí jeho splnění.

 

 • Je velmi podstatné, abyste měli vždy jenom čisté a pozitivní záměry, nikoho neovlivňujte!!! Používejte pouze svojí kladnou energii, jinak za to budete velice draze v budoucnu platit!!

 

 • Naučte se jí generovat dostatek, čistěte jí a využívejte jí efektivně. Porozumějte tomu, že tvoříte vědomě nebo nevědomě. Jen Tvůrci reality A1 tvoří správně. Všichni ostatní dělají chyby, za které jednou draze zaplatí. Vy to můžete změnit. Naučím vás nepsané zákony univerza. Nehledejte žádné zkratky, počítejte s tím, že dobru musíte jít aktivně naproti. Kdo nejde aktivně naproti dobru, ten bohužel nevědomě pomáhá zlu. Boj se zlem nejde vyhrát, jediná možnost, jak se mu dokážete ubránit, je právě touto cestou. To je třeba, aby lidé postupně začali chápat a vlastní snahou to chtěli změnit. U mě se dozvíte víc a naučíte se všechno v praxi.

 

Zajímavé zjištění:

Síla a kvalita životní energie je důležitá nejen pro zdraví, vitalitu a mládí, ale právě i pro tvorbu své vlastní reality. Takže by na sobě měl pracovat každý.

Nejen ti, kteří jsou nemocní nebo je něco trápí či bolí.

Všichni z toho mohou mít obrovský užitek....

 

Co budete umět:

 

 • Jak si sami vygeneruje obrovské množství kladné čisté energie, protože bez ní by vám to nefungovalo.

 

 • Jak si jí uchráníte a nenecháte si ji vzít od okolí, to je asi nejtěžší část.

 

 • Naučím vás jí správně používat pro záměry.

 

 • Vysvětlím vám i speciální případy nač si dát pozor a jak se zachovat v situacích, ve kterých lidé nejčastěji chybují a které jim tím pádem vše zmaří....

 

Proč je tak prospěšné být vědomý Tvůrce reality A1 aktivně směřovat k dobru:

 

 • Jenom takový člověk se dokáže ubránit zlu a manipulacím.

 • Jde aktivně dobru naproti, ví totiž, že každý, kdo to nedělá,
  nevědomě tím automaticky pomáhá zlu a manipulacím.
  Dobře ví, že dobru je třeba aktivně jít naproti, nečeká na žádnou spásu z okolí.

 • Jeho Celkové vnitřní nastavení CVN, které funguje z 95 % zcela uatomaticky, vždy najde nejlepší možnosti, které skutečně fungují.

 • Dokáže se zázračně uzdravit i z vážných nemocí, mezi nimi hledejte svého léčitele a duchovního průvodce.

 • Má perfektní psychiku.

 • Bez boje si umí ubránit dahocennou životní energii před zlem a manipulátory.

 • Ví, že osud mu nebyl pevně dán, ale že ho může změnit.

 • Umí nalézt svůj talent a plně využít svůj potenciál.

 • Nemá ego, nikomu neškodí a to ani skrytě. Šíří kolem sebe jen dobro.

 • V jeho přítomnosti se ukazuje skryté zlo a je vidět skutečná pravda.

 • Ví, že bojem se zlem nikdy nedá vyhrát, proto se zlem nebojuje, ale i tak se mu jako jediný umí perfektně ubránit.

 • Je to jediná cesta, jak se ubránit i sofistiovaně skrytému zlu a skrytým manipulacím.

 • Je zdravý, vypadá mladší. Působí velmi příjemně.

 • Má přirozené charisma, selásku i sebevědomí. Nežije na úkor okolí.

 • Vždy má jen čisté úmysly a jen pozitivní emoce.

 • Nenechá sebou manipulovat, nevyžaduje uznání.

 • Žije plně vedomě a v souladu se zákony univerza. Perfektně zná a dodržuje zákony univerza i se všemi detaily.

 • Je prospěšný sobě i svému okolí, ale nehledá žádné zkratky.

 • Je v duchovním růstu, netvoří si na rozdíl od ostatních karmu.

 • Jediná cesta, jak jde změnit svět k lepšímu, podpořit dobro a zbavit se zla, je vytrvalá práce sama na sobě. Čím víc lidí to udělá, tím lepší bude svět.

 • Máte nyní možnost se jim stát i vy. Stále je takových lidí málo, pomozte rozšířit jejich řady. Pojďte vlastní snahou dobru naproti, jen tím se ubráníte zlu a manipulacím.
  Je třeba aktivně spolupracovat s léčitelem a mezi Tvůrce reality A1 se díky silné kladné energii léčitele postupně propracovat. Nepřijde to samo od sebe jenom tím, že si přečtete tento text. To opravdu nedokáže změnit vaše Celkové vnitřní nastavení CVN, které pak z 95 % funguje automaticky. Je třeba s léčitelem aktivně spolupracovat a postupně působením léčitelovi silné kladné energie čchi a do hloubky smazat všechno negativní, perfektně porozumět zákonům univerza a následně u klienta vytvářet nové Celkové vnitřní nastavení CVN z kladné životní energie. To ani zdaleka neumí každý.

Jak konkrétně to probíhá v praxi:

Léčitel vám vysvětlí, kde konkrétně děláte chybu v zákonech univerza, to je základ. Když to skutečně pochopíte, smí léčitel to, jenom to, co chápete i rovnou energeticky opravit. Každou chybu je třeba opravit. Smazat se smí vždy jenom to, co doopravdy dokonale pochopíte, nic jiného.

Pak většinou přijde znovu opravná situace v realitě. Nyní takovou situaci již dokážete se smazaným záznamem a podle pokynů léčitele zvládnout správně. Léčitel dočasně smazal záznam, ale ten se udrží smazaný jenom tehdy, pokud klient dokáže tentokrát zareagovat správně. Ovšem konečný výsledek vždy záleží jen na klientovi. Na klientovi záleží, zda si přepis dokáže udržet. Většinou vás dohánějí chyby z minulosti. Je to období, kdy vám léčitel může velmi pomoci. Uvidíte skutečnou pravdu a zlo. Tuto fázi je třeba s léčitelem úspěšně zvládnout. Nenechejte se nikým odradit ani zastavit, jen tak se propracujete mezi Tvůrce reality A1.

Nikdo jiný vám s tím nemůže pomoci, než jen léčitel Tvůrce reality A1. Léčitel umí smazat ihned záznam energeticky, ale jen když klient pochopil chybu. Pokud by si klient chtěl přepsat záznam sám, nemá na to dostatek silné kladné životní energie, takže energeticky to nedokáže. Klient by musel přepis udělat mechanicky a to by trvalo devět měsíců. Během této doby by klient nesměl zareagovat žádnou negativní emocí, což by zřejmě vůlí vůbec nešlo zvládnout. Navíc klient nezná dokonale nepsané zákony univerza, které jsou úplně jiné, než ty zákony, které běžně známe. Dále klient většinou ani nezná všechny klíčové momenty, které rozhodují o konečném výsledku. Tím pádem by ani přesně neuměl zhodnotit, co je vlastně žádoucí a potřebné smazat a hlavně by nevěděl, jak konkrétní situaci v realitě zvládnout tak, aby ji opravil a aby se již neopakovala.

S tím vším vám může léčitel pomoci. Dále léčitel pomáhá překonat veškeré obtíže a pomáhá vám se propracovat do Zóny bezpečí, kde už vám zlo dá pokoj. Veškeré životní zkoušky tam už zvládnete s lehkostí. Splníte si tím i vyšší cíl, se kterým jste se narodili. Vaším cílem bylo postupně zaplatit karmické dluhy z minulosti a hlavně si zde už nevytvářet žádné nové dluhy. Tímto se vám to povede. Navíc si v realitě splníte i své čisté záměry a nikdo kvůli splnění vašich záměrů nebude trpět.

 

Facebook Twitter Google

 
Alternativní medicína - léčitelství Celostní medicína Detoxikace organismu Jak zhubnout zdravě Tradiční čínská medicína Biorezonance Koučink pro zdraví, lepší život i změnu podvědomí Sebevědomí Sebeláska Jak se zbavit stresu Čchi-kung a energie čchi Zdraví Zdravá výživa Odkyselení organismu pomáhá odstranit záněty Únavový syndrom způsobuje bolesti těla a deprese Paraziti v těle Vědomá tvorba reality Ceník Kontakt Víte, že